Možnost spolupráce

Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií

Platná do 30.10.2020
Aditivní výroba | COMTES FHT a.s. | Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Využití přístrojového vybavení
Výzkum a vývoj nové technologie
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Jiné
Možnosti smluvního výzkumu
ano
Možnosti kolaborativního výzkumu
ano
Možnosti poskytování služeb
ano
Možnosti kontaktování
jhodek@comtesfht.cz
Garantující výzkumný pracovník
Ing. Josef Hodek