Možnost spolupráce

Komplexní studie zaměřené na výskyt a chování přírodních a umělých radionuklidů v životním prostředí a technologiích

Platná do 27.12.2022
VÚV TGM Laboratoř Praha | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i. | Radioekologie

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Možnosti smluvního výzkumu
ano
Možnosti kolaborativního výzkumu
ano
Možnosti poskytování služeb
ano
Možnosti kontaktování
barbora.sedlarova@vuv.cz
Garantující výzkumný pracovník
Ing. Barbora Sedlářová