Výzkumné pracoviště

 Tisknout 
Název
Laboratoř Creep
Název anglicky
Creep Laboratory
Zaměření výzkumného pracoviště
Zkušební laboratoř creepu (č.1151.1) je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a vlastní certifikát od General Electric Aircraft Engines. Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu v oboru kovových materiálů a její práce jsou zaměřeny zejména na chemické inženýrství a energetiku. Předmětem výzkumu jsou nízkolegované, feritické a austenitické žárupevné oceli a slitiny na bázi niklu pro letectví, stacionární turbiny a chemická zařízení. Výhodou laboratoře je značná kapacita zkušebních strojů pro zkoušky (k dispozici je 240 zkušebních strojů).
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
The creep testing laboratory (No. 1151.1) is accredited by the Czech Institute for Accreditation (ČIA) according to ČSN EN ISO / IEC 17025 and has a certificate from General Electric Aircraft Engines. The laboratory is one of the leading workplaces for applied research in the field of metallic materials and its work is focused mainly on chemical engineering and energy. The subject of research is low-alloy, ferritic and austenitic heat-resistant steels and nickel-based alloys for aviation, stationary turbines and chemical equipment. The advantage of the laboratory is the considerable capacity of testing machines for testing (there are 240 testing machines available).
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Tomáš
Příjmení
Vlasák
Email
vlasak@svum.cz
Telefonní číslo
+420606300897

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje