Výzkumné pracoviště

 Tisknout 
Název
Oddělení neželezných kovů
Název anglicky
Department of Non - Ferrous Metals
Zaměření výzkumného pracoviště
Oddělení neželezných kovů a slitin se zabývá základním a aplikovaným výzkumem spojeným s technologiemi výroby a užití výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Předmětem výzkumu jsou především slitiny hliníku, mědi a hořčíku pro aplikace v elektrotechnice, elektronice, dopravním strojírenství a stavebnictví. Materiálové analýzy jsou zaměřeny především na hodnocení struktury pomocí světelné a elektronové mikroskopie a hodnocení mechanických a únavových vlastností s využitím univerzálních zkušebních strojů.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
The Department of Non-Ferrous Metals and Alloys deals with basic and applied research related to technologies of production and use of products from non-ferrous metals and their alloys. The subject of research is mainly alloys of aluminum, copper and magnesium for applications in electrical engineering, electronics, transport engineering and construction. Material analyzes are mainly focused on the evaluation of the structure using light and electron microscopy and the evaluation of mechanical and fatigue properties using universal testing machines.
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Vladivoj
Příjmení
Ocenasek
Email
ocenasek@svum.cz
Telefonní číslo
+420 326 509 047

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje