Možnosti spolupráce

Logo organizace

Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

COMTES FHT a.s.
Konstrukce a simulace výrobních procesů
Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby, Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Využití přístrojového vybavení, Výzkum a vývoj nové technologie, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu, Jiné
Spolupráce v oblasti konstrukce a pevnostních výpočtů. Spolupráce v oblasti simulací výrobních procesů jako je např.: 3D tisk, tváření za tepla, tváření za studena, tepelné zpracování, atd.
Logo organizace

Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby, Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Využití přístrojového vybavení, Výzkum a vývoj nové technologie, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu, Jiné