Možnosti spolupráce

Logo organizace

Charakterizace plechů a materiálové modely

COMTES FHT a.s.
Charakterizace plechů a materiálové modely
Charakterizace plechů a materiálové modely
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby, Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Využití přístrojového vybavení, Výzkum a vývoj nové technologie, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu, Jiné
Spolupráce v oblasti měření pokročilých mechanických vlastností a tvorba materiálových modelů pro výpočetní softwary.
Logo organizace

Detekce rostlinných virů metodou ELISA

Agritec Plant Research s.r.o.
Oddělení Biotechnologie
Využití biochemických a molekulárních metod pro diagnostiku virových a houbových patogenů rostlin
Možné formy spolupráce:
Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Měření a testování
dle možností laboratoře
Logo organizace

Selekce a biotesty in vitro

Agritec Plant Research s.r.o.
Oddělení Biotechnologie
Vývoj a aplikace biotechnologických metod ve šlechtění rostlin
Možné formy spolupráce:
Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování
Založení a vyhodnocení deskových testů s Arabidopsis thaliana a analýza kořenů – odezva na přítomnost testované látky; diskových testů s využitím izolátu fytopatogenních hub ke stanovení účinků testovaných látek; využití in vitro kultur k selekci odolných materiálů vůči abiotickým druhům stresu (těžké kovy, sucho, zasolení atp.)
Logo organizace

Využití metody analýzy obrazu

Agritec Plant Research s.r.o.
Oddělení Biotechnologie
Vývoj a aplikace biotechnologických metod ve šlechtění rostlin
Možné formy spolupráce:
Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování
Analýza tvarových a barevných charakteristik (30 parametrů) objektů: poškozené listy okusem škůdců nebo houbovými a virovými chorobami; vyhodnocení semen; měření velikosti inhibičních zón u diskových testů; tvorba tvarových kategorií; práce s genetickými zdroji