Možnosti spolupráce

Logo organizace

Charakterizace plechů a materiálové modely

COMTES FHT a.s.
Charakterizace plechů a materiálové modely
Charakterizace plechů a materiálové modely
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby, Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Využití přístrojového vybavení, Výzkum a vývoj nové technologie, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu, Jiné
Spolupráce v oblasti měření pokročilých mechanických vlastností a tvorba materiálových modelů pro výpočetní softwary.
Logo organizace

Detekce rostlinných virů metodou ELISA

Agritec Plant Research s.r.o.
Oddělení Biotechnologie
Využití biochemických a molekulárních metod pro diagnostiku virových a houbových patogenů rostlin
Možné formy spolupráce:
Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Měření a testování
dle možností laboratoře
Logo organizace

Ekotoxikologické vyhodnocení jakosti vod

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Pobočka Ostrava
Ekotoxikologie
Možné formy spolupráce:
Smluvní výzkum, Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Výzkum a vývoj nové technologie, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu
Vyhodnocení vzorku vod, sedimentů z konkrétního toku či úseku z hlediska ekotoxicity. Vyhodnocení toxicity odpadních vod.
Logo organizace

Komplexní studie zaměřené na výskyt a chování přírodních a umělých radionuklidů v životním prostředí a technologiích

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Laboratoř Praha
Radioekologie
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu