Možnosti spolupráce

Logo organizace

Ekotoxikologické vyhodnocení jakosti vod

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Pobočka Ostrava
Ekotoxikologie
Možné formy spolupráce:
Smluvní výzkum, Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Výzkum a vývoj nové technologie
Vyhodnocení konkrétního toku či úseku z hlediska ekotoxicity
Logo organizace

Charakterizace plechů a materiálové modely

COMTES FHT a.s.
Charakterizace plechů a materiálové modely
Charakterizace plechů a materiálové modely
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby, Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Využití přístrojového vybavení, Výzkum a vývoj nové technologie, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu, Jiné
Spolupráce v oblasti měření pokročilých mechanických vlastností a tvorba materiálových modelů pro výpočetní softwary.
Logo organizace

Komplexní studie zaměřené na výskyt a chování přírodních a umělých radionuklidů v životním prostředí a technologiích

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Laboratoř Praha
Radioekologie
Možné formy spolupráce:
Kolaborativní výzkum, Smluvní výzkum, Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu, Hledání partnera do mezinárodního projektu
Logo organizace

Radiologické analýzy zejména v oblasti životního prostředí se specializací na stanovení nízkých aktivit umělých i přírodních radionuklidů

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Laboratoř Praha
Radioekologie
Možné formy spolupráce:
Smluvní výzkum, Konzultace, Služby
Konkrétní možnosti spolupráce:
Konzultace, Měření a testování, Hledání partnera ke spolupráci, Hledání partnera do projektu