Založit novou výzkumnou organizaci

Zapojte svou výzkumnou organizaci a její výzkumné programy do MAPAVIN pro navázání spolupráce s podnikovou sférou

Aplikace MAPAVIN nabízí pro výzkumné organizace a výzkumné týmy prostředí k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Rozsah dat, který je v rámci aplikace prezentován, byl sestaven na základě předchozího výzkumu a konzultací se zástupci podnikové i výzkumné sféry s cílem zajistit informace, které jsou relevantní pro podniky při respektování postupů na výzkumných organizacích. Důraz je položen na prezentaci konkrétních výzkumných pracovišť a výzkumných programů s potenciálem spolupráce s podnikovou sférou.

Při zadávání údajů za výzkumnou organizaci proto položte důraz na následující principy:

  • Hlavní zásadou je, že není třeba (ani žádoucí) v aplikaci MAPAVIN popsat veškerou strukturu VO. Důraz je třeba dát na ta pracoviště a výzkumné týmy, které mají potenciál spolupráce s aplikační sférou.
  • Základní úrovní členění dat za výzkumnou organizaci jsou výzkumná pracoviště, na které je navázáno konkrétní přístrojové vybavení
    • Toto členění bylo do MAPAVIN zařazeno kvůli specifikům a velikosti VO
    • Výzkumná organizace může mít jedno nebo více výzkumných pracovišť (např. u menších VO bude pravděpodobně jen jedno pracoviště)
    • Na výzkumné pracoviště je vázána adresa a přístrojové vybavení
  • Hlavní úrovní pro prezentaci možné spolupráce s aplikační sférou jsou konkrétní výzkumné programy (výzkumné týmy)
  • Na výzkumné programy jsou navázány obory činnosti a konkrétní nabídky spolupráce s podnikovou sférou

Návod k registraci výzkumné organizace (VO) a zadávání dat do aplikace MAPAVIN: Návod k registraci a zadávání dat

Bližší informace o aplikaci MAPAVIN

Výzkumná organizace

Doporučení: Vyplněním všech polí zajístíte nejlepší dohledatelnost pro potenciální partnery.


i
i
Adresa


Správce organizace

Správce výzkumné organizace disponuje nejvyšší úrovní oprávnění. Má právo zadávat nová výzkumná pracoviště a přiřazovat k nim příslušné správce.


i