Vítejte v aplikaci MAPAVIN

Interaktivní webová aplikace a digitalizovaná mapa potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou

Zapojte svou výzkumnou organizaci a její výzkumné programy do MAPAVIN pro navázání spolupráce s podnikovou sférou

Zapojte se do první fáze sběru dat při tvorbě interaktivní webové aplikace a digitalizované mapy potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou MAPAVIN.

Zapojit se můžete ZDE: registrace výzkumné organizace

UPOZORNĚNÍ: Stávající prostředí slouží pouze pro výzkumné organizace – registrace a zadávání dat o výzkumných programech a možnostech spolupráce. Funkcionality pro podnikovou sféru budou připraveny v následné fázi.

O aplikaci MAPAVIN

Aplikace MAPAVIN nabízí pro výzkumné organizace a výzkumné týmy prostředí k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Aplikace MAPAVIN je výsledkem výzkumného projektu, který je stále v průběhu realizace a postupně tak v průběhu roku 2020 dojde k doplnění klíčových funkcionalit aplikace:

  • pokročilé funkce vyhledávání pro zájemce o spolupráci s výzkumnou sférou
  • zadávání aktualit ze strany výzkumných organizací
  • zadávání aktuálních nabídek spolupráce včetně poptávky po projektových partnerech
  • zadávání poptávky ze strany firem vůči výzkumné sféře
  • pravidelné informování podnikové sféry o nových nabídkách spolupráce v jimi vybraných zájmových oborech

Aplikace MAPAVIN tedy nabídne plně interaktivní prostředí pro komunikaci nabídky a poptávky spolupráce mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

V aktuální době probíhá plnění informací od výzkumných organizací o výzkumných programech s potenciálem spolupráce s podnikovou sférou.

Nyní probíhá fáze prvotního sběru dat pro tvorbu interaktivní webové aplikace a digitalizované mapy potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou MAPAVIN.

V následující fázi (léto 2020) budou zprovozněny plné funkcionality aplikace.

Propagace aplikace směrem k podnikové sféře proběhne ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Zapojit se můžete zde: registrace výzkumné organizace

Bližší informace o aplikaci MAPAVIN

Návod k registraci výzkumné organizace (VO) a zadávání dat do aplikace MAPAVIN: Návod k registraci a zadávání dat

Webová aplikace MAPAVIN byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.