Výzkumné programy

 s klíčový slovem 

hydraulický výzkum

Logo organizace

Hydraulická optimalizace objektů

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Hydraulická laboratoř
Civil engineering, Environmental engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Celkové vybavení haly pro modelový výzkum
Počet možností spolupráce (celkem): 0