Vyhledávání možností spolupráce s výzkumnou sférou


Výzkumná pracovištěPracoviště: Speciální elektronika a maskování (Vojenský výzkumný ústav, s. p.)

Special Electronics and Camouflage
Logo vloženo

Výzkumné a vývojové práce v oblastech nových prostředků detekce, zaměřování, identifikace a rušení zdrojů elektromagnetických signálů, metod snížení demaskujících účinků činnosti osob a provozu techniky a jejich kontrola, vytváření klamných cílů. Realizace prostředků a udržování jejich životního cyklu (LCC) v oblastech působnosti. Odborná podpora MO ČR a GŠ AČR: při sledování tendencí rozvoje v oblasti C4ISR a elektronického boje, maskování a klamání; zpracování odborných analýz, bezpečnostních projektů, norem, návrhu metodik a provedení zkoušek techniky před zavedením do užívání v AČR.

Pracoviště: Materiálové inženýrství (Vojenský výzkumný ústav, s. p.)

Materials Engeneering
Logo vloženo

Výzkum, vývoj a zkoušení systémů a technologií balistické a protivýbuchové ochrany osádek vojenské techniky, prvků kritické infrastruktury a zkoušení a zavádění povrchových ochran vojenské techniky a materiálu.

Pracoviště: Středisko zkoušení VVÚ (Vojenský výzkumný ústav, s. p.)

Testing centre of VVÚ
Logo vloženo

Středisko zkoušení je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1449 a má 4 zkušebny, které zabezpečují akreditované zkoušky ve shodě s přílohou k osvědčení o akreditaci (https://www.cai.cz/?subjekt=1449-vojensky-vyzkumny-ustav-s-p ). Akreditovány jsou zkoušky: klimatické a korozní odolnosti a mechanických vlastností nátěrových systémů a výrobků; mechanických vlastností kovových, keramických a textilních materiálů, metalografické zkoušky; zkoušky spektrálních charakteristik a určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů; stanovení koncentrace vysoce toxických látek, stanovení ochranné účinnosti proti vysoce toxickým látkám plošných materiálů.

Pracoviště: FNUSA-ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

FNUSA-ICRC The International Clinical Research Center
Logo vloženo

24 výzkumných týmů a 7 servisních laboratoří naplňují misi FNUSA-ICRC a společně vytvářejí budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob. FNUSA-ICRC se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a kvality života prostřednictvím propojení klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem.

Pracoviště: Analytická zkušební laboratoř Praha (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.)

Analytical testing laboratory Prague