Přístroje

Logo organizace

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř Brno
Konkrétní využití:
Multireziduální analýza mykotoxinů. Multireziduální analýza pesticidů - od 2021
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Multireziduální stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech (Potraviny rostlinného původu – cereálie, olejniny, ovoce a zelenina. Potraviny živočišného původu – mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky. Krmiva). Multireziduální stanovení pesticidů v obilovinách a sladu - od 2021
Logo organizace

Zařízení pro zalévání vzorků za tepla

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Přístroj pro automatické zálevaní metalografických vzorků za tepla.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Přípravní práce pro metalografické výbrusy
Logo organizace

100 hydraulických válců pro síly od 1 do 1 000 kN

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Logo organizace

18-ti kanálový servohydraulický zatěžovací systém Hydropuls IST Schenck

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Logo organizace

1x 6 ti kanálový analogový elektrohydraulický systém MTS T-Rac

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Logo organizace

2 x 20-ti kanálový analogový elektrohydraulický systém MTS

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Logo organizace

32-kanálový analyzátor dynamického signálu LMS TestLab

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Logo organizace

3D tiskárna na kovy - DED technologie

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Konkrétní využití:
opravy forem, navařování povrchových vrstev, heterogenní materiály
Logo organizace

3D tiskárna na kovy - SLM technologie

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Konkrétní využití:
výroba speciálních součástí
Logo organizace

500 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
3 RF kanály; vybavený 5 mm duální (BB-1H) kryosondou chlazenou dusíkem (Prodigy), 5 mm duální BBFO sondou, 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 10 mm duální (1H-13C) sondou a 4 mm duální (BB-1H) CP/MAS sondou na měření vzorků v pevné fázi
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
NMR analýza v pevné fázi i v kapalinách
Logo organizace

600 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
5 RF kanálů; 5 mm čtyřrezonanční (1H-31P-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 1šC); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
NMR analýza v kapalinách
Logo organizace

700 MHz NMR spektrometr pro měření spekter biomolekul

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda optimalizovaná pro 13C detekci s chlazenými předzesilovači (1H, 13C, 15N); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Struktura a dynamika biomolekul s využitím NMR
Logo organizace

700 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; vybavený 5 mm duální širokopásmovou sondou, 5 mm duální inverzní širokopásmovou sondou, 1,7 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 3,2 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi a 4 mm duální CP/MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
NMR analýza v pevné fázi i v kapalinách
Logo organizace

850 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H/19F-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C); rozsah teplot vzorku 0C až 135C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Kontrola kvality, identifikace látek
Logo organizace

950 MHz NMR spektrometr s kryosondou pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Kontrola kvality, identifikace látek
Logo nevloženo

AAS contrAA® 700 s grafitovou kyvetou

Institut environmentálních technologií
Laboratoř vod
Logo organizace

Accelent ScanGenie II

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Logo organizace

AlgaeTron AG 230 (PSI)

CEITEC Masarykova univerzita
Laboratoř rostlinného výzkumu (PLANTS)
Konkrétní využití:
Pro zajištění jednotného prostředí pro kontrolované pěstování řas, sinic a kultur rostlinných tkání v Petriho miskách nebo Erlenmeyerově baňkách.
Logo nevloženo

Anaerobní bioreaktor CSTR 60 dm3

Institut environmentálních technologií
Laboratoř anaerobní digesce
Logo organizace

Analytický sítovací stroj

Agritec Plant Research s.r.o.
Oddělení technických plodin a luskovin
Konkrétní využití:
prosévání sypkých disperzních produktů s granulací max.do 25 mm za sucha a mokra