Výzkumné programy

Logo organizace

Analýzy mikrostrukturních a mechanických vlastností kovů

COMTES FHT a.s.
Materiálová zkušební laboratoř
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Akreditované zkoušky zaměřené na konkrétní analýzy mikrostruktur a mechanických vlastností kovů.
Logo organizace

Analýzy zbytkové životnosti

COMTES FHT a.s.
On – site expertízy a rozbory
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Materiálové analýzy a zjišťování aktuálního stavu konstrukcí a energetických zařízení a predikce zbytkové životnosti.
Logo organizace

Kvalifikace postupu svařování

COMTES FHT a.s.
Inspekční orgán – WPQR
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Inspekční orgán provádí kvalifikace postupu svařování podle řady norem ČSN EN ISO 15614 a ČSN EN ISO 15613.
Logo organizace

Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

COMTES FHT a.s.
Konstrukce a simulace výrobních procesů
Materials engineering, Mechanical engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum je zaměřen na konstrukční návrhy celků a jejich ověření pomocí numerických simulací: - simulace výrobních procesů - statické výpočty - dynamické výpočty - sdružené výpočty (pevnostně- teplotně, teplotně-indukční) - optimalizace
Logo organizace

Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Materials engineering, Mechanical engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 2
3D tiskárna na kovy - DED technologie, 3D tiskárna na kovy - SLM technologie
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií obsahuje celý proces od návrhu pomocí MKP (FEM), topologickou optimalizaci, vlastní aditivní výrobu, tepelné zpracování a následné analýzy mechanických vlastností a mikrostruktury. Program je zaměřený především na technologii přímé depozice (DED). Cílem je hledat nové směry v povrchových vrstvách se speciálními vlastnostmi a vývoj heterogenních materiálů.
Logo organizace

Vývoj tavení a lití kovových materiálů

COMTES FHT a.s.
Metalurgie
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 3
Analyzátor G8 GALILEO O/N/H, Spektrometr Q8 Magellan, Vakuová indukční pec
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Návrh a optimalizace technologických procesů, výroba modifikovaných a speciálních materiálů.
Logo organizace

Vývoj tepelného zpracování

COMTES FHT a.s.
Tepelné zpracování
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Vývoj v oblasti tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů.
Logo organizace

Vývoj tváření kovových materiálů

COMTES FHT a.s.
Tváření
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 4
Conform, Drátotažné zařízení, Kovací lis, Válcovací stolice
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Vývoj a optimalizace tvářecích procesů - kování, válcování, tažení, protlačování, atd.
Logo organizace

Výzkum korozní odolnosti materiálů

COMTES FHT a.s.
Korozní laboratoř
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Korozní zkoušky materiálů a testování odolnosti výrobků na teplotní cyklování