Výzkumná pracoviště

Logo organizace

Aditivní výroba

COMTES FHT a.s.
Mechanical engineering, Materials engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 2
3D tiskárna na kovy - DED technologie, 3D tiskárna na kovy - SLM technologie
Počet výzkumných programů: 1
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Výroba kovových a plastových vzorků a prototypů pomocí 3D tisku. Laboratoř disponuje dvěma tiskárnami na kov. Tiskárna InssTekMX600 používá technologii přímé depozice (DED) s možností kombinace až čtyř materiálů dohromady a tiskárna Aurora S Titanium Pro používá SLM.
Logo organizace

Analytická zkušební laboratoř Brno

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 1
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Logo organizace

Analytická zkušební laboratoř Praha

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 10
Analyzátor rtuťi, Atomový absorpční spektrometr (AAS), Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), Chemiluminiscenční detektor, Kapalinový chromatograf s UV a FLD detekcí, Plynový chromatograf s chemiluminiscenčnní detekcí, Plynový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS), Sestava hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a kapalinového chromatografu, Ultraodstředivý mlýn ZM 200 je vysokorychlostní rotorový mlýn, Zařízení pro mikrovlnný rozklad
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Logo organizace

Analýzy dopravního chování a modelování dopravy

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Oblast se zabývá sběrem dat o dopravním chování, metodikou sběru dat, z ní vyplývajících specifik dat a následnou analýzou dat o dopravním chování. Odborníci z oblasti vytvořili certifikovanou metodiku na realizaci průzkumů dopravního chování (Metodika aktivitně-cestovního průzkumu). Podíleli jsme se na realizaci průzkumů dopravního chování v několika městech v ČR a SR, na průzkumech odhalených preferencí pro studie proveditelnosti i pro městskou mobilitu. Další oblastí našeho zájmu a specializace je modelování dopravy, zejména strategické predikční agregované multimodální poptávkové modelování, ale směřujeme i k pokročilejším modelům pracujícím s desagregovanou poptávkou.
Logo organizace

Autonomní řízení

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Oblast autonomního řízení reaguje na zrychlující se trend zavádění automatizace v dopravě. V průběhu posledních let dochází k nárůstu aktivit na poli vývoje takzvaných pokročilých asistenčních systémů řidiče, které vykonávají určité jízdní úkony bez zásahu člověka, a především vývoje takzvaných autonomních či samořídicích vozidel, jejichž smyslem je nahradit člověka za volantem úplně. Tyto technologie jsou sice prezentovány jakožto prostředek, který eliminuje rizika plynoucí z řidičských chyb, ale zároveň nejsou prosty vlastních omezení a nedostatků, takže i ony představují výzvu z hlediska bezpečné implementace do každodenní praxe.
Logo organizace

CEITEC

Vysoké učení technické v Brně
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce. Mezi hlavní priority CEITEC patří udržení motivujícího a dynamického mezinárodního vědeckého prostředí, zajištění moderní a nejvyšším standardům odpovídající výzkumné infrastruktury, i politika otevřené komunikace a rovných příležitostí nejen teď, ale i do budoucna.
Logo organizace

Centrální laboratoř Genomika

CEITEC Masarykova univerzita
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Laboratoř poskytuje kombinaci špičkového vybavení a odborných znalostí pro provádění kompletních experimentálních postupů od přípravy vzorků po komplexní genomické analýzy. K vybavení laboratoře patří Next Generation Sequencing (NGS), single-molecule nanoporové sekvenování, DNA čipy a high-throughput & digitální PCR. Ve spolupráci s Centrem molekulární medicíny CEITEC MU umožňujeme přístup k technologiím a přístrojům pro analýzu biologického materiálu - cell sorter, průtokové cytometry, laser capture microdissection. Umožňuje tak provedení vysoce komplexních experimentů včetně např. single-cell genomických analýz nebo analýzy rozdílů genomů a transkriptomů zdravých a nádorových buněk.