Výzkumná pracoviště

Logo organizace

Aditivní výroba

COMTES FHT a.s.
Mechanical engineering, Materials engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 2
3D tiskárna na kovy - DED technologie, 3D tiskárna na kovy - SLM technologie
Počet výzkumných programů: 1
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Výroba kovových a plastových vzorků a prototypů pomocí 3D tisku. Laboratoř disponuje dvěma tiskárnami na kov. Tiskárna InssTekMX600 používá technologii přímé depozice (DED) s možností kombinace až čtyř materiálů dohromady a tiskárna Aurora S Titanium Pro používá SLM.
Logo organizace

Analytická zkušební laboratoř Brno

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 1
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Logo organizace

Analytická zkušební laboratoř Praha

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 10
Analyzátor rtuťi, Atomový absorpční spektrometr (AAS), Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), Chemiluminiscenční detektor, Kapalinový chromatograf s UV a FLD detekcí, Plynový chromatograf s chemiluminiscenčnní detekcí, Plynový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS), Sestava hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a kapalinového chromatografu, Ultraodstředivý mlýn ZM 200 je vysokorychlostní rotorový mlýn, Zařízení pro mikrovlnný rozklad
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Logo organizace

Analýzy dopravního chování a modelování dopravy

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Oblast se zabývá sběrem dat o dopravním chování, metodikou sběru dat, z ní vyplývajících specifik dat a následnou analýzou dat o dopravním chování. Odborníci z oblasti vytvořili certifikovanou metodiku na realizaci průzkumů dopravního chování (Metodika aktivitně-cestovního průzkumu). Podíleli jsme se na realizaci průzkumů dopravního chování v několika městech v ČR a SR, na průzkumech odhalených preferencí pro studie proveditelnosti i pro městskou mobilitu. Další oblastí našeho zájmu a specializace je modelování dopravy, zejména strategické predikční agregované multimodální poptávkové modelování, ale směřujeme i k pokročilejším modelům pracujícím s desagregovanou poptávkou.
Logo organizace

Automatizace výrobních procesů

VÚTS, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Zabýváme se automatizací výrobních procesů, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení.