Název
Analýzy dopravního chování a modelování dopravy
Název anglicky
Travel Behaviour Analyses and Transport Modelling
Zaměření výzkumného pracoviště
Oblast se zabývá sběrem dat o dopravním chování, metodikou sběru dat, z ní vyplývajících specifik dat a následnou analýzou dat o dopravním chování. Odborníci z oblasti vytvořili certifikovanou metodiku na realizaci průzkumů dopravního chování (Metodika aktivitně-cestovního průzkumu). Podíleli jsme se na realizaci průzkumů dopravního chování v několika městech v ČR a SR, na průzkumech odhalených preferencí pro studie proveditelnosti i pro městskou mobilitu. Další oblastí našeho zájmu a specializace je modelování dopravy, zejména strategické predikční agregované multimodální poptávkové modelování, ale směřujeme i k pokročilejším modelům pracujícím s desagregovanou poptávkou.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
The department works in the field of traffic behaviour data collection, data collection methodology, related specific features of data and subsequent traffic behaviour data analysis. The experts in the field have produced a certified methodology to make traffic behaviour surveys (Guidelines for Activity-Travel Surveys). We have participated in conducting traffic behaviour surveys in several cities in the Czech Republic and Slovakia, in revealed preference surveys for feasibility studies and for urban mobility. Another field of our focus and specialization is transport modelling, particular strategic, prediction aggregated multimodal demand modelling.
Webové stránky
https://www.cdv.cz/oblast-42/
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Příjmení
Email
Telefonní číslo

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje