Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Centrum dopravního výzkumu
IČO
44994575
Právní forma
VVI - Veřejná výzkumná instituce
Popis
Centrum dopravního výzkumu: : Doprava pro budoucnost, udržitelná, bezpečná a funkční, chytrá, šetrná k lidem i k životnímu prostředí. CDV je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Posláním CDV je uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy, být odborně nezávislou expertní podporou státu, oporou a nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům a být aktivní na poli vzdělávacím.

Podřazená pracoviště

Analýzy dopravního chování a modelování dopravy

Počet přístrojů: 0

Autonomní řízení

Počet přístrojů: 0

Doprava a životní prostředí

Počet přístrojů: 1

Dopravní infrastruktura

Počet přístrojů: 1

Dopravní psychologie

Počet přístrojů: 0

Geoinformatika

Počet přístrojů: 0

Hloubková analýza dopravních nehod

Počet přístrojů: 0

Hodnocení bezpečnosti a strategií

Počet přístrojů: 0

Laboratoř dopravní infrastruktury

Počet přístrojů: 2

Laboratoř dopravního značení

Počet přístrojů: 0

Laboratoř dopravních nehod

Počet přístrojů: 0

Laboratoř životního prostředí

Počet přístrojů: 0

Navrhování pozemních komunikací

Počet přístrojů: 0

Psychologická laboratoř

Počet přístrojů: 1

Silniční doprava a inteligentní dopravní systémy

Počet přístrojů: 0

Železniční doprava

Počet přístrojů: 0

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace