Název
Analytická zkušební laboratoř Brno
Název anglicky
Analytical testing laboratory Brno
Zaměření výzkumného pracoviště
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
High-tech equipped analytical testing laboratory performs a wide range of analyses ranging from ingredients to intermediates to final products particularly of brewing and malting industry. Accredited under ČSN EN ISO/IEC 17025.
Webové stránky
https://beerresearch.cz/rozbory_a_zkousky/analyticke-laboratore/
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Vratislav
Příjmení
Psota
Email
psota@beerresearch.cz
Telefonní číslo
721897614

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem XEVO TQ-S micro, Acquity UPLC H-Class PLUS Multireziduální analýza mykotoxinů. Multireziduální analýza pesticidů - od 2021 Multireziduální stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech (Potraviny rostlinného původu – cereálie, olejniny, ovoce a zelenina. Potraviny živočišného původu – mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky. Krmiva). Multireziduální stanovení pesticidů v obilovinách a sladu - od 2021 2020 8 Ne