Přístroj

Název přístroje
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem
Technické označení přístroje
XEVO TQ-S micro, Acquity UPLC H-Class PLUS
Konkrétní využití
Multireziduální analýza mykotoxinů. Multireziduální analýza pesticidů - od 2021
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Multireziduální stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech (Potraviny rostlinného původu – cereálie, olejniny, ovoce a zelenina. Potraviny živočišného původu – mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky. Krmiva). Multireziduální stanovení pesticidů v obilovinách a sladu - od 2021
Rok výroby
2020
Životnost (počet let)
8
Přenositelný přístroj
Ne