Výzkumné programy

 s klíčový slovem 

čsn en 12 566-3

Logo organizace

Zkouška účinnosti čištění odpadních vod

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Technologie vody a odpadů
Environmental biotechnology, Environmental engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Testování zařízení pro čištění odpadních vod podle ČSN EN 12 566-3, případně ČSN EN 12 566-6. Zkoušení účinnosti čištění podle vybraných ukazatelů v požadované délce v souladu s normou. Provedení dalších testů dle požadavků zákazníka.