Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Technopark Kralupy VŠCHT Praha
IČO
60461373
Právní forma
VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola
Popis
Technopark Kralupy je samostatným vysokoškolským ústavem v rámci VŠCHT Praha zaměřeným na výzkum, inovace a transfer technologií. Hlavními oblastmi výzkumu a tomto pracovišti jsou materiálový výzkum, korozní inženýrství a aplikace alumosilikátových materiálů.

Podřazená pracoviště

Skupina korozního inženýrství

Počet přístrojů: 0

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace