Bližší informace o aplikaci

Představení interaktivní webové aplikace a digitalizované mapy potenciálu spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou MAPAVIN

Hlavní cíle tvorby MAPAVIN

Tvorba MAPAVIN byla vyvolána na základě poptávky podnikové a výzkumné sféry po přehledných a snadno dosažitelných informacích o možné spolupráci a poskytování služeb. Cílem vytvoření interaktivního webového prostředí a digitalizované mapy je překlenout informační nedostatky, které vnímá jak podniková, tak výzkumná sféra ohledně možností vzájemné spolupráce a jejího snadnějšího navazování.

Funkcionality aplikace

Aplikace MAPAWIN bude představovat interaktivní webové prostředí a digitalizovanou mapu potenciálu výzkumných organizací pro spolupráci s podnikovou sférou. Půjde o webové rozhraní, které podnikatelským subjektům umožní vyhledat vhodné partnery z oblasti VaV pro spolupráci a nabídne i další funkcionality. Například výzkumným organizacím umožní zadávat poptávku pro vyhledávání projektových partnerů z řad podnikatelů. Cílem je vytvořit živou platformu, na které budou relevantní informace pro navázání spolupráce s podnikovou sférou. Udržitelnost bude zajištěna pravidelnou aktualizací na základě přístupových účtů a snahou do budoucna bude i využití možností automatického data miningu.

Hlavní funkcionality aplikace MAPAVIN:

 • pokročilé funkce vyhledávání pro zájemce o spolupráci s výzkumnou sférou
  • možnosti vyhledávání dle klíčových slov i strukturovaných výběrů
  • možnost vyhledávání prostřednictvím wordcloudu
  • možnosti vyhledávání dle jednotlivých úrovní informací (pracoviště, program, nabídky spolupráce a přístroje)
 • zadávání aktualit ze strany výzkumných organizací
 • zadávání aktuálních nabídek spolupráce včetně poptávky po projektových partnerech
 • zadávání poptávky ze strany firem vůči výzkumné sféře
 • pravidelné informování podnikové sféry o nových nabídkách spolupráce v jimi vybraných zájmových oborech

Rozsah dat a přínosy pro výzkumnou a podnikovou sféru

Rozsah dat, který bude v rámci aplikace prezentován, byl sestaven na základě předchozího výzkumu a konzultací se zástupci podnikové i výzkumné sféry s cílem zajistit informace, které jsou relevantní pro podniky při respektování postupů na výzkumných organizacích. Důraz je položen na prezentaci konkrétních výzkumných pracovišť a výzkumných programů s potenciálem spolupráce s podnikovou sférou.

Základním benefitem pro výzkumné organizace bude široké spektrum uživatelů, v první fázi minimálně několikatisícová členská základna Hospodářské komory ČR, které bude možné nabízet služby a hledat podnikové partnery i pro projektovou spolupráci.

Pro podnikovou sféru aplikace v dostupné a aktuální podobě informace pro navázání spolupráce s podnikovou sférou. Zástupci podnikové sféry budou moci také zadávat poptávky vůči výzkumným organizací a budou pravidelně dostávat informace o novinkách v jimi zvolené oblasti výzkumu. Tímto bude zajištěna interaktivní propojení a možnost oslovení prostřednictvím nových nabídek spolupráce.

Aktuální stav – sběr dat o potenciálu spolupráce VO s podnikovou sférou

V současné době probíhá sběr dat za VO o konkrétních výzkumných pracovištích a výzkumných programech s potenciálem spolupráce s podnikovou sférou. Vyzýváme tak zástupce výzkumných organizací a výzkumných týmů, aby se zapojili prostřednictvím registrace. Registrace Vám umožní spravovat profil Vaší organizace a výzkumných programů a prezentovat informace ohledně možné spolupráce s podnikovou sférou.

Začněte registrací výzkumné organizace (ZDE)

V další fázi bude spuštěna samotná webová interaktivní aplikace, která zprostředkuje informace o možné spolupráci podnikové sféře. K propagaci MAPAVIN podnikové sféře budou využity informační kanály a široká členské základna Hospodářské komory ČR a další nástroje propagace (Facebook, konference apod.). Plná funkčnost aplikace je plánována ke spuštění na podzim roku 2020.

Zapojené výzkumné organizace budou mít i nadále, po spuštění samotné webové interaktivní aplikace, možnost doplňovat a aktualizovat svou nabídku ke spolupráci s podnikovou sférou prostřednictvím své registrace.

Kdo by se měl zapojit

Zástupci výzkumných organizací a výzkumných týmů s potenciálem ke spolupráci s podnikovou sférou. Primárně jde o pokrytí kapacity výzkumných organizací, které mají zájem a chtějí spolupracovat s podnikovou sférou.

Začněte registrací výzkumné organizace (ZDE)

Kdo stojí za přípravou aplikace MAPAVIN

Jde o společným projekt Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. a Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Asociací výzkumných organizací. Aplikace MAPAVIN je vytvářena v rámci projektu podpořeného TA ČR v rámci výzvy ETA s názvem Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou.

 „Webová aplikace MAPAVIN byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.“