Poptávka

 Odebrat 
Název poptávky spolupráce
Strojní výroba, strojírenské práce
Možný rozsah poptávky spolupráce
Rádi bychom navázali spolupráci pro výzkumné a vývojové záměry, jejichž součástí je výroba nových strojních/technologických celků. Naše společnost VVV MOST spol. s r.o má v oboru mnoha leté zkušenosti a spolupracuje s partnery v ČR i zahraničí. Společnost je kvalifikovaná k výrobě mechanických prvků/celků. Činnostmi VaV se zabýváme již od založení společnosti a rádi bychom portfolio služeb a výrobní možnosti dále rozšiřovali za účelem proniknutí na nový trh a rozšíření výroby.
Název firmy
VVV MOST spol. s r.o.
Předmět činnosti společnosti
Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na výzkum a vývoj měřící techniky v technologické dopravě a navazovaly na předchozí výzkumné aktivity zakladatelů firmy. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována o projektování, vývoje měřících přístrojů, vývoj, výrobu a údržbu celých strojírenských a technologických celků, mj. pro energetiku (teplárny, elektrárny, spalovny atp.).
Platnost poptávky do
26.10.2022
IČO
00526355
Webové stránky
https://vvvmost.cz/
Kraj
Ústecký kraj

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba
Ing. Lenka Milková
Kontaktní e-mail
milkova@vvvmost.cz
Možné formy spolupráce Konkrétní možnosti spolupráce
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Jiné
Konzultace
Měření a testování
Využití přístrojového vybavení
Výzkum a vývoj nové technologie
Jiné
Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Mechanical engineering
Other engineering and technologies
Applied mechanics
Mechanical engineering
Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);
Jaderná energetika
Ostatní strojírenství
Strojní zařízení a nástroje