Přístroj

Název přístroje
Ascott S1000iS
Technické označení přístroje
Korozní komora
Konkrétní využití
Základní test solnou mlhou dle EN ISO 9227
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Testování korozní odolnosti základních materiálů až finálních výrobků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Zařazení do časového plánu stroje až po závazné objednávce.
Rok výroby
2020
Životnost (počet let)
15
Přenositelný přístroj
Ne
Klíčová slova
Výzkumné pracoviště
Výzkumá organizace