Přístroje

 s klíčový slovem 

Bílkoviny

Logo organizace

MAX Rapid N

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pro stanovení celkového dusíku a bílkovin.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.