Přístroje

 s klíčový slovem 

Distribuce velikosti částic

Logo organizace

Přístroj pro laserovou difrakci

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic kovových a keramických práškových materiálů metodou laserové difrakce.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Stanovení distribuce velikosti částic práškových materiálů, vč. statistických dat
Logo organizace

Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorku mokrou i suchou metodou v submikronové oblasti.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.
Logo organizace

Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorků suchou metodou v submikronové oblasti.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.