Přístroje

 s klíčový slovem 

ICP-OES

Logo organizace

ICP-OES (inductively coupled plasma optical emission spectrometry)

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Stanovení prvků v kapalinách.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.