Přístroje

 s klíčový slovem 

Laboratorní

Logo organizace

Laboratorní jednotka EDR-Z

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Laboratorní jednotka umožňuje provádět činnosti výzkumného a technologického zaměření při odsolení roztoků různého charakteru. Jednotka je vybavena jedním elektrodialyzačním modulem s 10 páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity elektrod. Může také testovat ED s bipolárními membránami na dvouokruhovém modulu.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM
Logo organizace

Laboratorní jednotka EDR-Z

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Laboratorní jednotka umožňuje provádět inženýrské činnosti výzkumného a technologického zaměření při zpracování roztoků různého charakteru. Jednotka může být vybavena jedním elektrodialyzačním (ED) modulem deskového typu s heterogenními membránami RALEX® nebo modulem s bipolárními membránami.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM; Koncentrace solí ve dvou koncentrátových proudech pomocí EDM