Přístroje

 s klíčový slovem 

Ramanovo spektrum

Logo organizace

Spektrometr

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem - měření UV-VIS, NIR, IR, FAR, Ramanova spektra - vzorky pouze kapalné a pevné.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.