Přístroje

 s klíčový slovem 

TG

Logo organizace

Netzsch STA 449 F3 Jupiter s MS Aeolos

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Simultánní analyzátor (TG, TG/DTA a TG/DSC) pro práci v teplotním rozmezí 20 až 2000 °C umožňující analýzu také křivek ohřevu a ochlazování u velkých vzorků (až 24 g) a analýzu uvolňovaných plynů (mass spectrometry: 0 až 300 mu) nejen při rozkladných procesech. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů.
Logo organizace

Setaram SENSYS (TG/3D DSC)

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC vertikální kalorimetr a 3D DSC (horizontální) kalorimetr. Teplotní rozsah -120 až 800 °C. Symetrický váhový systém - automatická eliminace efektu vznosu. Regulace rel. vlhkosti - systém WETSYS (5-95%). Vysokotlaké aplikace (200 bar). Vysoce precizní stanovení tepelných kapacit, entalpiií a teplot fázových transformací díky 3D DSC senzoru. Vysoce precizní termogravimetrické analýzy. Studium termodynamiky (teplot fázových přeměn,...) a kinetiky dějů a procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů. Studium fázových transformací, adsorpce, desorpce, pyrolýzy, oxidace, koroze a mnoho dalšího. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Setaram SETSYS 18TM

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
TG - Termogravometrie, DTA - diferenční termická analýza, DSC diferenční skenovací kalorimetrie, TMA - Termomechanická analýza. Teplotní rozsah 20-1750 °C. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium termodynamiky procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.