Přístroje

 s klíčový slovem 

Vlastnosti membrán

Logo organizace

Laboratorní jednotka membránové separace směsi plynů

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Laboratorní jednotka pro komplexní charakterizaci procesu membránové separace s užitím vlastní připravené směsi plynů a modulu s dutými vlákny.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků. Návrhy membránové technologie. Charakterizace permeančních vlastností membrán.