Přístroje

 s klíčový slovem 

chromatografie

Logo organizace

Plynová chromatografie

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Stanovení středněmolekulárních organických látek metodou plynové chromatografie
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků.