Přístroje

 s klíčový slovem 

dilatometrie

Logo organizace

DIL 402 Expedis Supreme - Nano Eye

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Dilatometr s vysoce citlivým optoelektrickým senzorem (Nano EYE). Vysoké rozlišení (0,1 nm). Teplotní rozsah -180 až 2000°C. Velký měřicí rozsah (50 mm). Teplotní modulace. Modulace přítlačné síly (0 až 3N). Studium pevné fáze, past, prášků, kapalin a tavenin. Dilatometr umožňuje stanovení: CTE - koeficientu teplotní roztažnosti, objemové roztažnosti, hustoty, studium smršťování, teploty měknutí, skelného přechodu, teplotu slinování, kontrolované slinování RCS-rate controlled sintering, teploty fázových transformací, proces vypalování a mnoho dalšího. Studium termodynamiky a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Simulátor deformací za tepla HDS-20

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Studium tvařitelnosti (zkoušky jednoosým tahem až 2 m/s, SICO test); matematický popis deformačního odporu na základě zkoušek jednoosým tlakem (max. 196 kN); vývoj ARA diagramů i s vlivem předchozí deformace; relaxační testy; simulace tepelného zpracování, svařování, tavení a tuhnutí, řízeného tváření (vč. rovinné deformace PSCT) a ochlazování.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Výzkum deformačního chování různých kovových materiálů a relevantních strukturotvorných dějů; optimalizační simulace procesů termomechanického zpracování; vývoj ultrajemnozrnných struktur.