Přístroje

 s klíčový slovem 

hustota

Logo organizace

Automatický plynový pyknometr

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Automatický heliový pyknometr pro stanovení skutečné (skeletální) hustoty a objemu kovových kompaktních i práškových materiálů. Zařízení umožňuje testování práškových materiálů dle norem USP, ASTM, MPIF.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Stanovení skeletální hustoty materiálů.