Přístroje

 s klíčový slovem 

mikrofiltrace

Logo organizace

Tlaková jednotka mikrofiltrace

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Mikrofiltrační jednotka WFU 2.2 je určena k odkalení a k mikrobiální stabilizaci vína. Je možné ji použít také k filtraci jiných nápojů nebo fermentačních roztoků.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Mikrofiltrační jednotka WFU 2.2 je určena k odkalení a k mikrobiální stabilizaci vína. Je možné ji použít také k filtraci jiných nápojů nebo fermentačních roztoků.
Logo organizace

Tlaková jednotka mikrofiltrace - ultrafiltrace

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Mikrofiltrační a ultrafiltrační pilotní jednotka se užívá pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Frakcionace, čištění, separace a koncentrace organických a anorganických molekul. Čiření a mikrobiální stabilizace ovocných šťáv, vinných výrobků, mléčných výrobků atd…
Logo organizace

Tlaková jednotka MMS

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Švýcarská jednotka od výrobce MMS Membrane Systems, schopna mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmózy v laboratorních podmínkách.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Frakcionace, čištění a koncentrace molekul.