Přístroje

 s klíčový slovem 

příprava kapalin

Logo organizace

Laboratorní jednotka mísení kapalin a plynů

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Laboratorní jednotka pro přípravu vlastní definované směsi plynů a kapaliny s možností kontinuální analýzy připravené směsi.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analytika vzorků plynné směsi. Příprava definované vysokotlaké směsi organických a anorganických plynů a kapalin s možností řízení teploty.