Přístroje

 s klíčový slovem 

slinování

Logo organizace

Vysokoteplotní pec pro debinding a slinování

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
V laboratorní peci firmy XERION, typ XVAC s molybdenovým stíněním a topnými elementy z wolframu lze realizovat debinding a slinování MIM výlisků, a dále klasické slinování výlisků z různých typů materiálů ve vakuu, inertní atmosféře nebo vodíku až do teplot 1750 °C. Design pece umožňuje provádět tepelný rozklad pojiva a slinování v jednom cyklu, bez nutného vyjmutí vzorků z pece, s využitím speciální molybdenové retorty. Součástí zařízení je rukavicový box zamezující kontaminaci vzorků během jejich manipulace a vkládání do pece. Pracovní teplota ve vakuu: 1600 °C, pracovní teplota ve vodíku: 1600 °C, typ atmosféry: H2, Ar, N2, vakuum, turbomolekulární čerpadlo s čerpadlem s rotačním šoupátkem a druhým čerpadlem s rotačním šoupátkem pro proces debindingu.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Debinding a slinování komponent, připravených injekčním vstřikováním kovů. Slinování různých typů materiálů na bázi kovů a jejich slitin.