Přístroje

 s klíčový slovem 

termodynamika

Logo organizace

Setaram MHTC Line 96 (3D DSC)

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Sofistikovaný vysokoteplotní 3D DSC (diferenční skenovací) kalorimetr a 3D DROP („vhazovací“) kalorimetr s vysokou přesností měření kalorimetrických dat (tepelných kapacit, entalpií, tepel fázových transformací, rozpouštěcích tepel,…) za vysokých teplot. Teplotní rozsah 300 až 1600 °C. Možnost analýzy velkých vzorků (DSC až 2,5 g, DROP mód až 15 g). Přístroj umožňuje také stanovení teplot fázových transformací s následnou konstrukcí fázových diagramů, studium stability materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Setaram SENSYS (TG/3D DSC)

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC vertikální kalorimetr a 3D DSC (horizontální) kalorimetr. Teplotní rozsah -120 až 800 °C. Symetrický váhový systém - automatická eliminace efektu vznosu. Regulace rel. vlhkosti - systém WETSYS (5-95%). Vysokotlaké aplikace (200 bar). Vysoce precizní stanovení tepelných kapacit, entalpiií a teplot fázových transformací díky 3D DSC senzoru. Vysoce precizní termogravimetrické analýzy. Studium termodynamiky (teplot fázových přeměn,...) a kinetiky dějů a procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů. Studium fázových transformací, adsorpce, desorpce, pyrolýzy, oxidace, koroze a mnoho dalšího. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Setaram SETSYS 18TM

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
TG - Termogravometrie, DTA - diferenční termická analýza, DSC diferenční skenovací kalorimetrie, TMA - Termomechanická analýza. Teplotní rozsah 20-1750 °C. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium termodynamiky procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.