Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
IČO
60077344
Právní forma
VVI - Veřejná výzkumná instituce
Popis
Jsme veřejná výzkumná instituce založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružujeme pět původně samostatných vědeckých pracovišť (Entomologický, Hydrobiologický, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a od 2016 i výzkumnou infrastrukturu SoWa (Soil and Water). Se svými osmi sty zaměstnanci jsme největší mimopražskou institucí AV ČR a zároveň jedno z největších vědeckých pracovišť ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

Podřazená pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné pracoviše

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace