Výzkumný program

Název výzkumného programu
Analýzy mikrostrukturních a mechanických vlastností kovů
Název výzkumného programu v angličtině
Analyzes of microstructural and mechanical properties of metals
Zaměření výzkumného programu
Akreditované zkoušky zaměřené na konkrétní analýzy mikrostruktur a mechanických vlastností kovů.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Accredited tests focused on specific analyzes of microstructures and mechanical properties of metals.
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Materials engineering
Materials engineering
Hutnictví, kovové materiály
Průmyslové procesy a zpracování

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce