Výzkumný program

Název výzkumného programu
Herbologie
Název výzkumného programu v angličtině
Herbology
Zaměření výzkumného programu
Realizace polních pokusů v režimu GEP. Zakládání, vyhodnocování a zpracování dat polních pokusů, odběr vzorků a diagnostika. Řešení vlastních polních pokusů, testování a ověřování biologické účinnosti herbicidů, podávání návrhů minoritních registrací přípravků na ochranu rostlin.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Implementation of field experiments in GEP mode. Establishment, evaluation and data processing of field experiments, sampling and diagnostics. Implementation of field experiments, testing and verification of biological effectiveness of herbicides, minority registration proposal of plant protection products.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Registrace přípravků na ochranu rostlin u minoritních plodin, metodiky a odborné články se zaměřením na herbologii
Reference VaV činnosti (výběr)
OSEVA vývoj a výzkum s r. o., SELGEN a.s., Agritec Plant Research s r. o., Mendelova univerzita v Brně
Webové stránky výzkumu
www.vupt.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Agricultural and veterinary sciences
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce