Výzkumný program

Název výzkumného programu
Entomologie
Název výzkumného programu v angličtině
Entomology
Zaměření výzkumného programu
Realizace polních pokusů v režimu GEP. Zakládání, vyhodnocování a zpracování dat polních pokusů, odběr vzorků a diagnostika. Monitoring hmyzích škůdců v polních plodinách. Podávání návrhů minoritních registrací přípravků na ochranu rostlin. Moření osiva.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Implementation of field experiments in GEP mode. Establishment, evaluation and data processing, sampling and diagnostics. Monitoring of insect pests in field crops. Submission of proposals for minor authorizations of plant protection products. Seed dressing.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Registrace přípravků na ochranu rostlin u minoritních plodin, metodiky a odborné články a přednášky se zaměřením na hmyzí škůdce. Mapy s výskytem rezistentních populací dřepčíků.
Reference VaV činnosti (výběr)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Agritec Plant Research, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, OSEVA vývoj a výzkum
Reference řešených výzkumně – vývojových projektů (výběr)
Na oddělení řešíme aktuálně tento projekt: QK1820081 - Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie
Webové stránky výzkumu
www.vupt.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Agricultural and veterinary sciences
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce