Výzkumné programy

 s klíčový slovem 

3d experience

Logo organizace

Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

COMTES FHT a.s.
Konstrukce a simulace výrobních procesů
Materials engineering, Mechanical engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Výpočetní server AMD
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum je zaměřen na konstrukční návrhy celků a jejich ověření pomocí numerických simulací: - simulace výrobních procesů - statické výpočty - dynamické výpočty - sdružené výpočty (pevnostně- teplotně, teplotně-indukční) - optimalizace