Výzkumné programy

 s klíčový slovem 

charakterizace

Logo organizace

Charakterizace plechů a materiálové modely

COMTES FHT a.s.
Charakterizace plechů a materiálové modely
Civil engineering, Materials engineering, Mechanical engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Výpočetní server Intel
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum je zaměřen na základní a pokročilou charakterizaci plechů pomocí mechanických zkoušek při různých stavech zatěžování. Na základě mechanických zkoušek je následně sestaven a ověřen materiálový model, který slouží jako vstup do numerických výpočtů.