Výzkumné programy

 s klíčový slovem 

topologická optimalizace

Logo organizace

Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Materials engineering, Mechanical engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 2
3D tiskárna na kovy - DED technologie, 3D tiskárna na kovy - SLM technologie
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií obsahuje celý proces od návrhu pomocí MKP (FEM), topologickou optimalizaci, vlastní aditivní výrobu, tepelné zpracování a následné analýzy mechanických vlastností a mikrostruktury. Program je zaměřený především na technologii přímé depozice (DED). Cílem je hledat nové směry v povrchových vrstvách se speciálními vlastnostmi a vývoj heterogenních materiálů.