Výzkumné pracoviště

 Tisknout 
Název
Laboratoř koroze
Název anglicky
Laboratory of Corrosion
Zaměření výzkumného pracoviště
Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu. Jsou zde prováděny dlouhodobé oxidační a korozní zkoušky pro zkoušení materiálů při zvýšených teplotách a v korozním prostředí, se zaměřením na energetiku a chemické inženýrství. Laboratoř má k dispozici šest speciálních pecí vybavených muflemi z chemicky odolné plynotěsné keramiky. Pece jsou unikátní zejména svojí kapacitou. Umožňují dlouhodobé zkoušky v agresivním plynném prostředí, včetně zkoušek pod úsadou. V současnosti jsou v těchto pecích zkoušeny hlavně materiály pro nejadernou energetiku (kotle na uhlí, biomasu, spalovny komunálního odpadu). Zkoušky oxidačních vlastností na za vysokých teplot jsou využívány pece do 1600 °C.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
The laboratory is one of the leading workplaces for applied research. Long-term oxidation and corrosion tests are performed here for testing materials at elevated temperatures and in a corrosive environment, with a focus on energy and chemical engineering. The laboratory has at its disposal six special furnaces equipped with muffles made of chemically resistant gas-tight ceramics. Furnaces are unique especially in their capacity. They allow long-term tests in aggressive gaseous environments, including tests under sediment. At present, materials for non-nuclear energy (coal boilers, biomass, municipal waste incinerators) are mainly tested in these furnaces. Tests of oxidizing properties at hi
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Jakub
Příjmení
Mlnarik
Email
mlnarik@svum.cz
Telefonní číslo
+420 326 509 049

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje