Výzkumné pracoviště

 Tisknout 
Název
Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů
Název anglicky
Department of Polymers and Fluoroplastics Technology
Zaměření výzkumného pracoviště
Sekce polymerů a technologie fluoroplastů se zabývá studiem a zkoušením plastů, polymerních kompozitů a technologií fluoroplastů. Přední pracoviště vývoje a zpracování fluoroplastů v České republice. Právě tady vznikla samomazná ložisková folie METALOFLON®, nejrozšířenější český vynález v automobilovém průmyslu. Certifikováno podle normy ČSN EN ISO 9001:2015 společností LL - C (Certification) Czech Republic s. r. o. Zkoušky v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného dle ČSN EN ISO 9227 Měření drsnosti povrchu (rozsah 350 mikrometrů, max. snímaná dráha 17,5 mm) - stanovení Ra, Rz, Rq, Rmax, aj. Stanovení tloušťky povlaků na kovových i nekovových podkladech.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
The section of polymers and technology of fluoroplastics deals with the study and testing of plastics, polymer composites and technologies of fluoroplastics. Leading workplace for the development and processing of fluoroplastics in the Czech Republic. This is where the self-lubricating bearing foil METALOFLON® was created, the most widespread Czech invention in the automotive industry. Certified according to the standard ČSN EN ISO 9001: 2015 by LL - C (Certification) Czech Republic s. R. O. Fog tests of neutral sodium chloride solution according to ČSN EN ISO 9227 Measurement of surface roughness (range 350 micrometers, max. Sensed path 17.5 mm) - determination of Ra, Rz, Rq, Rmax, etc.
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Jakub
Příjmení
Melichar
Email
melichar@svum.cz
Telefonní číslo
+420 326 509 043

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje