Název
Oddělení fyziologie a genetiky rostlin
Název anglicky
Department of plant physiology and genetics
Webové stránky
www.vupt.cz
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Karel
Příjmení
Vejražka
Email
vejrazka@vupt.cz
Telefonní číslo
547138820

Výzkumné programy pracoviště

Molekulární analýzy

Molecular analysis
Aplikace molekulárních analýz na úrovni DNA za účelem molekulární detekce patogenů a genotypování bakterií, rostlin i živočichů. Řešení výzkumných aktivit programu zahrnuje návrh řešení problematiky a výběr vhodné metodiky, izolaci DNA, detekci markerů, bioinformatické zpracování získaných dat a analýzu výsledků. Výsledky výzkumu se týkají zejména molekulární determinace patogenů a sledování jejich výskytu nebo aplikace markerově asistované selekce při šlechtění plodin.
Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences, Natural Sciences
Vedlejší obor
Agricultural biotechnology, Agriculture, Forestry, and Fisheries, Biological sciences
RIV kategorie
Genetika a molekulární biologie

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje