Název
Zkušební laboratoř pevnosti konstrukcí
Název anglicky
Testing laboratory of strength of structures
Zaměření výzkumného pracoviště
Provádění pevnostních zkoušek konstrukcí letadel a mechanických letadlových celků. Zkoušky průkazné a ověřovací: - statické pevnostní zkoušky draků letadel a jejich částí - zkoušky únavové pevnosti konstrukcí letadel a jejich částí - zkoušky přistávacích zařízení letadel a jejich částí - pozemní vibrační zkoušky letadel a jejich částí - zkoušky konstrukcí na odolnost proti letícímu předmětu (bird strike testy)
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
The executing of strength tests of aircraft structures and mechanical aircraft wholes. Conclusive and verification tests: - static strength full-scale tests of aircrafts and its parts - tests of fatigue strength of aircraft structures and its parts - tests of landing gears and its parts - Ground Vibration Tests (GVT) of aircrafts and its parts - tests of structures regarding its resistance to high velocity impact (bird strike tests)
Webové stránky
www.vzlu.cz
Výzkumná organizace
Celá adresa
Beranových 130, Letňany, Praha 18, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Česko, 199 00

Kontaktní osoba

Jméno
Petr
Příjmení
Hůla
Email
hula@vzlu.cz
Telefonní číslo
+420736636835

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
100 hydraulických válců pro síly od 1 do 1 000 kN Ne
18-ti kanálový servohydraulický zatěžovací systém Hydropuls IST Schenck Ne
1x 6 ti kanálový analogový elektrohydraulický systém MTS T-Rac Ne
2 x 20-ti kanálový analogový elektrohydraulický systém MTS Ne
32-kanálový analyzátor dynamického signálu LMS TestLab Ne
6-ti ti kanálový servohydraulický zatěžovací systém Hydropuls IST Schenck s pracovním tlakem 28 MPa s dodávkou kapaliny 160l/min. Ne
Accelent ScanGenie II Ne
Dakel Xedo Ne
Elektrohydraulickopneumatický systém pro přetlakování Ne
Elektronový skenovací mikroskop TESCAN VEGA (včetně EDX, EDS, BSE a SE) Ne
Experimentální analýza napětí (strain gauges, fiber optics, contactless DIC systems -Aramis, Q-400) Ano
FBGuard (Safibra) Ne
Hydraulická stanice s pracovním tlakem 21 MPa s celkovou dodávkou 1 440 litrů kapaliny za min. Ne
Imerzní vana 2 000 x 1200 x 600 mm s automatizovaným manipulátorem Ano
Jednoosé zatěžovací stroje pro statické zatížení a únavu při silách až do 2 000 kN Ne
Jednoosý elektromechanický zatěžovací stroj TIRAtest 28 500 (do 500 kN) Ne
Metalografický mikroskop GX51 BF/DF(1000x) Ne
Metoda akustické emise (AE) – Xedo (Dakel) Ano
Metoda vířivých proudů (ET) – Defectometer 2.835 (Foerster), EddyScan 30 (Nortec), Olympus OmniScan MX ECA, Olympus Nortec 500D Ano
Metoda vizuální – endoskopy IPLEX G Lite, IF8D2, stereomikroskopy (Olympus), kamery Ano
Mikroskopy – elektronový skanovací, metalografický, 3D Ne
Mikrotvrdoměr MVD Ne
Mobilní zařízení pro modální zkoušky firmy PRODERA s obvody pro buzení konstrukce 16-ti kanálovým systémem, měření odezvy ve 256 bodech Ne
Nízkofrekvenční UT systém STARMAN DIO 2000 Ano
Optický mikroskop Arsenal LPT 2013-T Ne
Optický mikroskop Olympus SZ 40 (50x) Ne
Optický systém bezkontaktního měření deformací pro verifikaci výpočtových metodik Ne
Optometrický systém PONTOS pro 3D dynamické měření deformací Ne
Padostroj SUPR Ne
Penetrační metody (PT) – Ardrox (Chemetall) Ano
Pneumatické dělo (4 lb), hlaveň ráže 125 mm tvořená segmenty, max. délka 25 m Ne
Pneumatické dělo (8 lb), hlaveň ráže 250 mm tvořená segmenty, max. délka 15 m Ne
Přesné váhy KERN Ne
Přístroje pro akustické zatěžování na zkušební trati (PWT - Progressive Wave Tube), aplikace akustického zatížení na reálné konstrukce Ne
Ruční pružinový impaktor Ne
Různé druhy průtahoměrů včetně duálních, laserový extenzometr Ne
Rychloběžná kamera Ne
Servohydraulické plně digitální zatěžovací systémy Aero 90 (24 kanálů) a 2x Aero ST (24 kanálů) Ne
Servohydraulický systém IST – Schenck Ne
Setrvačníková zařízení Ne
Shearografie – FlawExplorerTWO (Dantec Dynamics) Ano
Spektrometry BAIRD Foundrymate + ED-XRF spektrometr Delta Professional Ne
Stavebnicová klimatizační komora -120°C/120°C – chlazení tekutým dusíkem pro zkoušky s vlivem prostředí Ne
Stavebnicová klimatizační komora s dvěma klimatizačními jednotkami Testair pro kondiciování (max. teplota 80 ± 1 °C, max. vlhkost 90 ± 5 % relativní vlhkosti) Ne
Systém pro měření délek trhlin FRACTOMAT Ne
Systém pro měření délkových změn AMD – 01, 02 Ne
Systémy bezkontaktního měření deformací a napětí (Dantec Q-400, GOM ARAMIS 3D HS, PONTOS atd.) Ne
Termografická analýza – FLIR systems AB Flir E60 Ano
Ultrazvuk a akustické metody (UT, PAUT) – MasterScan 340 (SonaTest), BondMaster 1000 (OLYMPUS), USM Go, Olympus OmniScan MX PA (SW Tomoview) Ano
Únavové a statické zatěžovací stroje (MTS, Instron Schenck, Tira, Inova, Amsler až do 2000 kN) Ne
Univerzální padostroj pro zkoušky podvozků, kol a brzd Ne
Vícekanálové systémy pro sběr dat a experimentální analýzu (Vishay, Schlumberger, HBM, BMC, DAQ National Instruments) Ne
Vysokoteplotní pece do teploty 1 100°C, impedanční ohřev do teploty 1 200°C Ne
Zkušební rošty 30 x 30 m, 30 x 60 m a unifikovaný systém zkušebních přípravků (svrchní stavba roštu) Ne