Možnost spolupráce

Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

Platná do 30.12.2030
Konstrukce a simulace výrobních procesů | COMTES FHT a.s. | Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

Spolupráce v oblasti konstrukce a pevnostních výpočtů. Spolupráce v oblasti simulací výrobních procesů jako je např.: 3D tisk, tváření za tepla, tváření za studena, tepelné zpracování, atd.

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Využití přístrojového vybavení
Výzkum a vývoj nové technologie
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Jiné
Možnosti smluvního výzkumu
ano
Možnosti kolaborativního výzkumu
ano
Možnosti poskytování služeb
ano
Možnosti kontaktování
miroslav.urbanek@comtesfht.cz
Garantující výzkumný pracovník
Miroslav Urbánek