Výzkumný program

Název výzkumného programu
Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů
Název výzkumného programu v angličtině
Research and development of engeneering design and simulation of production processes
Zaměření výzkumného programu
Vývoj a výzkum je zaměřen na konstrukční návrhy celků a jejich ověření pomocí numerických simulací: - simulace výrobních procesů - statické výpočty - dynamické výpočty - sdružené výpočty (pevnostně- teplotně, teplotně-indukční) - optimalizace
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Research and development is focused on structural designs of units and their verification using numerical simulations: - simulation of production processes - static analysis - dynamic analysis - combined analysis (structural-thermal, thermal-induction) - optimalization
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Konstrukční návrhy nástrojů pro tváření kovů a tepelné zpracování.
Reference VaV činnosti (výběr)
Czech Precision Forge - simulace výrobních procesů
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace
Klíčová slova

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Materials engineering
Mechanical engineering
Applied mechanics
Materials engineering
Mechanical engineering
Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);
Hutnictví, kovové materiály
Jaderná energetika
Ostatní strojírenství
Průmyslové procesy a zpracování
Strojní zařízení a nástroje
Zemědělské stroje a stavby

Přístroje výzkumu

Výpočetní server AMD

Technické označení přístroje
AMD Threadripper 2990WX
Konkrétní využití
Numerické simulace výrobních procesů a pevnostní výpočtů
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Numerické simulace procesů a ověření únosnosti konstrukcí
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Rok výroby
2019
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

Možnosti spolupráce

Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

Platná do 30.12.2030
Konstrukce a simulace výrobních procesů | COMTES FHT a.s. | Vývoj a výzkum konstrukčních celků a simulace výrobních procesů

Spolupráce v oblasti konstrukce a pevnostních výpočtů. Spolupráce v oblasti simulací výrobních procesů jako je např.: 3D tisk, tváření za tepla, tváření za studena, tepelné zpracování, atd.

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Využití přístrojového vybavení
Výzkum a vývoj nové technologie
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Jiné
Možnosti smluvního výzkumu
ano
Možnosti kolaborativního výzkumu
ano
Možnosti poskytování služeb
ano
Doplňující informace ke spolupráci s podnikovou sférou
Možnosti kontaktování
miroslav.urbanek@comtesfht.cz
Garantující výzkumný pracovník
Miroslav Urbánek