Možnost spolupráce

Charakterizace plechů a materiálové modely

Platná do 31.12.2030
Charakterizace plechů a materiálové modely | COMTES FHT a.s. | Charakterizace plechů a materiálové modely

Spolupráce v oblasti měření pokročilých mechanických vlastností a tvorba materiálových modelů pro výpočetní softwary.

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Využití přístrojového vybavení
Výzkum a vývoj nové technologie
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Jiné
Možnosti smluvního výzkumu
ano
Možnosti kolaborativního výzkumu
ano
Možnosti poskytování služeb
ano
Možnosti kontaktování
miroslav.urbanek@comtesfht.cz
Garantující výzkumný pracovník
Miroslav Urbánek