Výzkumný program

Název výzkumného programu
Charakterizace plechů a materiálové modely
Název výzkumného programu v angličtině
Sheet metal characterization and material models
Zaměření výzkumného programu
Vývoj a výzkum je zaměřen na základní a pokročilou charakterizaci plechů pomocí mechanických zkoušek při různých stavech zatěžování. Na základě mechanických zkoušek je následně sestaven a ověřen materiálový model, který slouží jako vstup do numerických výpočtů.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Research and development is focused on the basic and advanced characterization of sheet metals using mechanical tests at different loading conditions. Based on mechanical tests, a material model is set up and verified, which is an input to numerical simulation.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Naměření mechanických vlastností pro partnery z automobilového, energetického a leteckého průmyslu. V případě potřeby byl sestaven materiálový model pro odpovídající typ simulace.
Reference VaV činnosti (výběr)
PWO APT Group designs Arçelik Estamp
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace
Klíčová slova

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Civil engineering
Materials engineering
Mechanical engineering
Other engineering and technologies
Applied mechanics
Audio engineering, reliability analysis
Materials engineering
Mechanical engineering
Paper and wood
Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)
Hutnictví, kovové materiály
Ostatní materiály
Ostatní strojírenství
Strojní zařízení a nástroje
Únava materiálu a lomová mechanika
Vojenství

Přístroje výzkumu

Výpočetní server Intel

Technické označení přístroje
2x Intel Xeon E5 2643 v3
Konkrétní využití
Numerické simulace výrobních procesů a pevnostní výpočtů
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Numerické simulace procesů a ověření únosnosti konstrukcí
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Rok výroby
2017
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

Možnosti spolupráce

Charakterizace plechů a materiálové modely

Platná do 31.12.2030
Charakterizace plechů a materiálové modely | COMTES FHT a.s. | Charakterizace plechů a materiálové modely

Spolupráce v oblasti měření pokročilých mechanických vlastností a tvorba materiálových modelů pro výpočetní softwary.

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Jiné
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Využití přístrojového vybavení
Výzkum a vývoj nové technologie
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Jiné
Možnosti smluvního výzkumu
ano
Možnosti kolaborativního výzkumu
ano
Možnosti poskytování služeb
ano
Doplňující informace ke spolupráci s podnikovou sférou
Možnosti kontaktování
miroslav.urbanek@comtesfht.cz
Garantující výzkumný pracovník
Miroslav Urbánek